Regulamin
 
REGULAMIN TABLICY OGŁOSZEŃ - ePRACA.NET:

OŚWIADCZNIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "POLBIRD DAMIAN SOWA" z siedzibą w Słupsku - 76-200, przy ulicy Batalionów Chłopskich 4/39, w celach promocyjnych i marketingowych, w tym na udostępnianie moich danych osobowych jednostkom powiązanym z "POLBIRD DAMIAN SOWA" w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) („Jednostki Powiązane”).

Oświadczam, iż jestem świadomy przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez "POLBIRD DAMIAN SOWA" i Jednostki Powiązane, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do mnie informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).


 1. ePraca.net jest serwisem ogłoszeń internetowych dotyczących pracy,
 2. Ogłoszenia są dodawane na 30 dni.
 3. Użytkownik wpisując swoje dane do zasobów serwisu ePraca.net oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał,
 4. Wpisując dane osobowe do serwisu ePraca.net użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie. Wpisywanie danych jest dobrowolne,
 5. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez ePraca.net,
 6. Dane wpisane do serwisu ePraca.net będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach serwisu ePraca.net oraz w e-mailach wysyłanych do subskrynentów,
 7. Serwis ePraca.net nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. ePraca.net nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach,
 8. Informacje zawarte na stronach serwisu ePraca.net mogą być wykorzystany tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 9. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis ePraca.net, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze,
 10. ePraca.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  • treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
  • zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  • za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie ePraca.net zostaną wykorzystane,
  • funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 11. Rezerwujemy prawo do:
  • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
  • usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny
  • modyfikowania niniejszego regulaminu,
  • czasowego przerywania pracy serwera,
  • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.
Powrót do strony głownejePraca.net nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Należą one do osób, które je zamieściły.
2004 - 2010  www.ePraca.net - All Rights Reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone